پارک فراز

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
فراز 3000m محله ای 1396 بلوار کارگر – دریای 45

تعداد درختچه ها و درختها 157 اصله می باشد که شامل :

 

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
افرا 4
شیشه شور 2
سدروس 2
زبان گنجشک 11
چنار 27
اقاقیا 28
لاوسون 13
سنجد تلخ 3
نارنج 10
تویا 2
سرو طبری 10
ارغوان 8
توری 2
کامیس 31
کنف 3
آگاو 1

گالری عکس:

  نظرات