پارک دانشجو

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک آدرس
دانشجو 5100m محله ای بلوار طالب آملی – انتهای کوی 14 معصوم

تعداد درختچه ها و درختها 96 اصله می باشد که شامل :

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
خرزهره 8
ارغوان 14
اقاقیا 11
چنار 33
زیتون 12
سدروس 1
فونیکس 1
سرو 10
اکالیپتوس 3
انار 3

گالری عکس:

  نظرات