پارک بیدستان

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک آدرس
بیدستان 7200m محله ای بلوار امام خمینی –انتهای کوی راهنمایی رانندگی

تعداد درختچه ها و درختها 253 اصله می باشد که شامل :

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
ژنویه 2
یاس هلندی 12
ختمی 13
بید مجنون 21
انجیلی 21
تویا 21
گیلاس زینتی 7
افرا ابلق 12
کامیس پاریس 22
سدروس 3
لاوسون 54
لیگستروم 8
جونی پیروس 4
بلوط 7
گیلاس وحشی 7
اقاقیا 16
توری 2
شیشه شور 6

گالری عکس:

  نظرات