پارک بنفشه

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک آدرس
بنفشه 6285m محله ای بلوار طالب آملی – انتهای کوی مرمر-جنب شهرک صالحی

تعداد درختچه ها و درختها 257 اصله می باشد که شامل :

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
یاس 3
یاس هلندی 7
ختمی 7
خرزهره 2
انجیلی 14
رز 2
نسترن 5
بلوط 14
افرا 13
نارنج 3
مرکبات 128
خمزه ای 72
ارغوان 9
جونی پیروس 10
انار 2
گیلاس وحشی 7
اقاقیا 4
توری 2
کامیس نوکدار 7

گالری عکس:

  نظرات