پارک افرا

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال احداث آدرس
افرا 1800m محله ای 1395 یلوارامام رضا (ع)-کوی یگانه

تعداد درختچه ها و درختها 91 اصله می باشد که شامل :

 

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
گل کاغذی 1
افرا سبز 13
کامیس پاریس 16
توری 2
شیشه شور 2
افرا ابلق 3
لاوسون 18
تویا 6
ارغوان 1
فردوس 2
ناندینا 2
نارنج 6
ابریشم 3
مورت 2
اقاقیا 12
یاس پیوندی 2

گالری عکس:

  نظرات