پارک اطلسی

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال احداث آدرس
اطلسی 500m محله ای 1394 بلوار طبرسی-امیر7

تعداد درختچه ها و درختها 49 اصله می باشد که شامل :

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
لاوسون 17
اقاقیا 7
لیگستروم 5
تویا 9
یاس هلندی 4
چنار 1
مورت پیوندی 6

گالری عکس:

  نظرات