پارک ارغوان

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک آدرس
ارغوان 4060m محله ای خیابان شهدا-بین اکبریان و صدوقی

تعداد درختچه ها و درختها 217 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
افرا 70
سرو زربین 2
صنوبر 1
مورت پیوندی 4
ون 10
نارنج 10
جونی پیروس 5
چنار 53
ارغوان 34
بید مجنون 2
ختمی 1
رز 3
تویا 3
یاس هلندی پیوندی 1
اقاقیا 9
لیگستروم 9

گالری عکس:

  نظرات