پارک آزالیا

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک آدرس
آزالیا 758m محله ای بلوار مدرس –انتهای کوی سازمانی

تعداد درختچه ها و درختها 56 اصله می باشد که شامل :

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
اقاقیا 13
جونی پیروس 1
کامیس پاریس 8
تاکسودیوم 1
نارنج 8
شیشه شور 1
یاس هلندی پیوندی 2
لاوسون 4
انجیلی 2
ارغوان 8
یوکا 1
سنجد 3
فیتونیا 4

گالری عکس:

  نظرات