تلاش بی وقفه سبزهمتان سازمان فضای سبزشهرداری آمل برای تکمیل پارک مینیاتوری

با تلاش مضاعف سبزهمتان سازمان سیما، منظروفضای شهری آمل ، مراحل پایانی تجهیز و کاشت گل وگیاهان فصلی و درختان زینتی در پارک مینیاتوری درحال انجام است.

 

این پارک در راستای رویکرد جدی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل برای افزایش سرانه فضای سبز شهری و ساماندهی حاشیه رودخانه هراز از انتهای مجموعه سرای مهر تا پل شهدای ششم بهمن ایجاد شده است.

به همت شهرداری و سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداری آمل کاشت گیاهان فصلی، درختچه های تزئینی کاشته و صندلی استراحت شهروندان، سطل زباله، تیرهای روشنایی، نصب و مسیرهای پیاده روهای شهروندان نیز دراین پارک سنگ فرش شده است.

DJI 0972 Moment 300x169 - تلاش بی وقفه سبزهمتان سازمان فضای سبزشهرداری آمل برای تکمیل پارک مینیاتوری

DJI 0970 300x225 - تلاش بی وقفه سبزهمتان سازمان فضای سبزشهرداری آمل برای تکمیل پارک مینیاتوری

 

  نظرات