پارک اقاقیا

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک آدرس
اقاقیا 483m محله ای بلوار طالقانی- آباذر 22- اسپه کل

تعداد درختچه ها و درختها 12 اصله می باشد که شامل :

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
چنار 10
گل کاغذی 2

گالری عکس:

  نظرات