فضاسازی شهرآمل به مناسبت چهل ویکمین سالگرد حماسه ششم بهمن

 درآستانه چهل ویکمین سالگرد حماسه ششم بهمن سال1360 آمل به همت تلاشگران سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل مناطق مختلف شهری متناسب با این حماسه تاریخی وجاویدان فضاسازی شد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبرشهری شهرداری آمل، معابر و میادین وپل های هوایی سطح شهر آمل به مناسبت با نصب” بنرهای داربستی ، تیربرقی، پرچم های رنگی، المان های چند وجهی ” آذین بندی شد.
 شهرداری آمل
  نظرات