نصب پایه پرچم های لوله ای درسطح شهر

پایه ومیله پرچم لوله‌ای شهری ، برای نصب پرچم های رنگی به مناسبت های مختلف به همت واحد زیباسازی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهرداری نصب و بهره برداری شد. به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهرداری آمل، نصب این میل پرچم ها ، که درحد فاصله دورمیدان ها و ورودی بلوارهای سطح شهر نصب شده باعث افزایش جلوه و زیبایی و کم شدن فضای نصب ریسه های پارچه درسطح بلوارها شده است.

khabari 4 300x225 - نصب پایه پرچم های لوله ای درسطح  شهر

  نظرات