تهیه تقویم کاشت گل های زینتی و فصلی در سطح شهرآمل

سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری آمل با تهیه وتدوین تقویم کاشت گل های زینتی و فصلی از گونه های مختلف با هدف چشم انداز مناسب ، زیبایی منظر شهری ، ایجاد نشاط و شادابی میان شهروندان و طراوت بخشیدن به محیط شهری، رویکرد جدی ازاین حوزه درفضای سبزشهری آمل اجرایی کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل، کاشت گل های زینتی متناسب با هرفصل که امکان تولید بذر آن درمجموعه گلخانه سازمان وجود دارد، پرورش و توسط نیروهای اجرایی مناطق دو گانه سازمان درسطح شهر کاشته شد.

 

khabari 2 300x225 - تهیه تقویم کاشت گل های زینتی و فصلی در سطح شهرآمل

  نظرات