سازمان

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای شهری

مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری حسن مهدوی فر رئیس سازمان دکترا حقوق سوابق اجرایی: کارشناس حقوقی شهرداری آمل سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اطلاعات تماس: تلفن تماس : 01143271593 فکس :01143271592 رایانامه :simamanzar641@gmail.com

ادامه مطلب