اطلاعیه

پویش هرآملی – یک نهال

سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل به مناسبت هفته درختکاری برگزار می کند: پویش هرآملی – یک نهال به منظور ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبزشهری با کاشت نهال نفس کشیدن را به زمین وآیندگان هدیه دهیم. علاقمندان می توانند برای شرکت دراین پویش مردمی با کاشت نهال درمحیط زندگی و ثبت عکس […]

ادامه مطلب