زیبایی ورودی به پل شهدای ششم بهمن آمل با نصب المان نوری

1f33a - زیبایی ورودی به پل شهدای ششم بهمن آمل با نصب المان نوری2728 - زیبایی ورودی به پل شهدای ششم بهمن آمل با نصب المان نوری المان نوری قاصدک در میدان منتهی به پل شهدای ششم بهمن آمل به همت سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل نصب شد که جذابیت نورپردازی وچشم نوازی آن درمسیرحرکتی به پل ومیدان شهدای ششم بهمن وهمچنین مسیردسترسی به پارک مینیاتوری به همراه داشته است.

1f4a5 - زیبایی ورودی به پل شهدای ششم بهمن آمل با نصب المان نوری270d - زیبایی ورودی به پل شهدای ششم بهمن آمل با نصب المان نوری رییس سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل گفت: نصب المان های نوری به منظور بهبود و زیبا سازی فضاهای شهری و ایجاد چشم‌انداز زیبا و جذاب، دراین میدان که درمسیر بلوارآزادگان هم هست، نصب شد.

1f4a5 - زیبایی ورودی به پل شهدای ششم بهمن آمل با نصب المان نوری270d - زیبایی ورودی به پل شهدای ششم بهمن آمل با نصب المان نوری ” حسن مهدوی فر” گفت: افزایش روشنایی معابر و زیباسازی بصری میادین، تقاطع ها و بلوارهای سطح شهر به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های مدیریت شهری واین سازمان به‌منظور تأمین امنیت و آرامش بیشتر محیط شهر است ، که پیش ازاین نیز، چراغ های نوری ودفنی درچند بلواروخیابانهای سطح شهر نصب و اجرا شده و این اقدام ها با حمایت وپشتیبانی شورای اسلامی شهر وشهرداری آمل ادامه خواهد داشت.    
  نظرات