هرس میدان میرحیدر و پیاده رو بلوار آیت الله طالقانی-1402/07/30

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
  • دسته بندی : گزارش
  • نظرات : 0
هرس میدان میرحیدر 1
هرس میدان میرحیدر 2
هرس میدان میرحیدر 3
هرس پیاده رو بلوار آیت الله طالقانی 1
هرس پیاده رو بلوار آیت الله طالقانی 2
هرس پیاده رو بلوار آیت الله طالقانی 3
  نظرات