پارک ایثار

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال احداث آدرس
ایثار 3000m محله ای 1399 بلوارجانبازان-انتهای کوی ایثار 5

تعداد درختچه ها و درختها 145 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
صنوبر 7
انجیر 1
سدروس 2
کنف 4
ختمی 2
یاس هلندی 37
بلوط 29
اسپیره 7
انجیلی 12
ارغوان 2
عنبرالسائل 12
توری 3
لاوسون 6
کامیس 10
نارنج 2
ژینکو 2
افرا 1
لاله درختی 6

گالری عکس:

  نظرات