پارک بانوان

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال احداث آدرس
بانوان 3000m محله ای 1388 بلوار بسیج بین لاله 13 و 15

تعداد درختچه ها و درختها 176 اصله می باشد که شامل :

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
چنار 52
ماگنولیا بنفش 2
افرا قرمز 1
تویا طلایی 10
لاوسون بوته ای 34
یاس هلندی پیوندی 4
ارغوان 1
یاس زرد 8
ناندینا 2
توری 8
آگاو 7
تویا 23
سیکاس 4
نوئل 1
اقاقیا 5
ماگنولیا سفید 1
به ژاپنی 9
بوداغ 1
افرا سبز 1

گالری عکس:

  نظرات